7. december 1991 kollision i Severn-tunnelen

Severntunnelen var verdens første jernbanetunnel under vand - åbnet i 1886.

På ulykkesdagen var signalsystemet fejlramt og toggangen blev ledet ved hjælp af stationsbestyrere. Et HST (High Speed Train) fik tilladelse til at passer tunnelen med forsigtighed og gjorde dette. Men det efterfølgende motortog passerede signalet ved tunnelmundingen i stop og kørte med væsentlig større hastighed end HST'en. Motortoget nåede HST'en umiddelbart før den vestlige tunnelmunding og var ikke i stand til at standse i tide. Bageste vogn i HST afsporedes og koblingerne blev brudt så toget standsede.

Der var ingen dræbte eller alvorligt kvæstede, men en meget langvarig redningsoperation.

185 lettere kvæstede

Severntunnelen var verdens første jernbanetunnel under vand - åbnet i 1886.

Print/export