Kirkeby station Kis på Svendborgbanen (1881-1969)

Udgifterne til oprettelsen af Kirkeby station på Kirkeby Hede (nu Kirkebyskoven) ca. 1,5 km fra Kirkeby (Egebjerg Sogn), blev afholdt af kammerherre Otto Ditlev Baron Rosenørn-Lehn (der var udenrigsminister i Ministeriet Estrup) fra godset Hvidkilde, som ønskede en læsseplads til skovproduktionen. Stationen åbnede den 24. august 1881. I 1907 blev stationsbygningen revet ned og erstattet af en ny bygning. Den 29. juni 1965 blev bygningen nedlagt som station, og fra den 1. juni 1969 standsede togene ikke længere ved stationen.

Print/export