Den 11. marts 1986 kørte godstog 6237 forbi indkørselssignalet fra Vigerslev til Hvidovre Fjern station og fortsatte ad afløbssporet og gennem sporstopperen for enden af dette, hvorefter lokomotivet kørte ned på Hvidovrevej og standsede ved den fjerneste støttemur. Lokomotivføreren sprang ud af førerrummet og blev dræbt ved ulykken, formentlig af nedstyrtende kævler fra forreste vogn i toget.

Da det - iflg. havarirapporten - kunne fastslås at såvel signalsystemet som togets bremser var i orden, blev konklusionen - som i 1974 - at årsagen var lokomotivførerens mangelfulde signalobservation idet han overså et stopsignal og den deraf følgende for sene bremsning. DSB valgte som følge af denne og den tidligere ulykke (i 1974) at bygge en bro der førte afløbssporet over Hvidovrevej. Afløbssporet endte fortsat i en sporstopper, hvis placering mellem de to fjerntogsspor nu kunne medføre risiko for, at et tog, der undlod at standse og som afsporedes ved sporstopperen ville blokere et af de to fjerntogsspor og i værste fald forårsage, at evt. kommende tog ville afspores og vælte …. ned på Hvidovrevej. Afløbssporets længde var dog forøget med ca. 200 meter, så mulighederne for at standse inden sporstopperen var blevet væsentligt forbedret.

Sikringsanlægget var i 1979 blevet udskiftet til DSB type 1972 hvorved stationen Hvidovre Fjern var opstået.

Se også:

Print/export