Hvalsø 1944 Hvalsø station Hv på Nordvestbanen

Den beskedne landstation Hvalsø fra 1874 blev ikke til at kende efter de omfattende ud­videlser i årene 1925-28. Arealet blev mere end fordoblet. Kalundborgbanens spor blev forlagt, der byggedes et nyt varehus på arealets sydside og nye perroner blev anlagt. Alt skete dog ikke på en gang; en projekteret ny stationsbygning kom til at vente - man nøjedes med en mindre udvidelse - og først ved indvielsen af strækningen til Frederikssund blev det sidste krydsningsspor anlagt, således at der kunne holde 4 tog på stationen samtidigt. Midtbanetogene benyttede spor I og II.

Fra Hvalsø fulgtes Kalundborgbanen ca. en halv kilometer, hvorefter Midtbanen drejede mod nord og nordvest gennem en lang kurve og med stigning 6:1000 og passerede gennem Bjergskovens vestligste udkant.

Print/export