Hector Rail er et svensk jernbaneselskab der driver godstrafik. Selskabet, der er hjemmehørende i Hallsberg, har den norske rederifamile Høegh som hovedejer.

I december 2004 kørte de første godstog, i begyndelsen med indlejede svenske lokomotiver litra Rc. Selskabet havde ganske vist indkøbt alle 6 tidligere norske malmbanelokomotiver Litra El 15, men det varede til midten af sommeren 2005 før alle 6 lokomotiver var blevet renoveret i det nordsvenske hovedværksted Notviken og leveret til Hector. Lokomotiverne fik hos Hector Rail Litra 161.

I 2005 gennemførte firmaet prøvekørsler med østrigske lokomotiver Baureihe 1142 og 1012. Derefter indkøbtes 3 lokomotiver ÖBB-Reihe 1142, yderligere 1 blev lejet. Senere tilkom yderligere 5 lokomotiver, således at selskabet i 2007 rådede over 8 lokomotiver af denne type.

I marts 2006 erhvervedes så yderligere 2 lokomotiver af schweizer Baureihe 474 (Siemens, Typ ES 64 F4), der oprindelig var tiltænkt SBB Cargo. disse fik litra 441. Denne lokomotivtype kendes i Tyskland som DBAG Baureihe 189. Hector Rail har dermed som det første selskab i Sverige fået rådighed over moderne elektriske lokomotiver.

I 2006 anskaffedes desuden et dieselhydraulisk lokomotiv, MaK G2000-5 BB fra Vossloh; dette fik litra 941.

I begyndelsen af 2007 indgik Hector Rail aftale med Bombardier om levering af 10 elektriske lokomotiver af typen TRAXX F140AC beregnet på godstrafik mellem Sverige og kontinentet via Danmark. Lokomotiverne, der er 2-system lokomotiver for også kunne anvendes i Danmark, svarer stort set til 185. Hos Hector får de betegnelsen 241 og skal leveres i 2008 og 2009. Fra januar 2008 skal der køre gennemgående godstog mellem Ruhr og Norrköping - 5 ugentlige togpar.

Marts 2007 indkøbtes også 3 lokomotiver ÖBB litra 1012, en type som man allerede havde testet i 2005/2006 og som nu fik litra 141.

Print/export