Grøndal station Gc - „signalstation“ på Godsforbindelsesbanen.

Nedlagt 1996

Print/export