1868 Afsporing på Hasselagerbakken (datoen ikke korrekt)

Afsporingen skete iflg Rambusch med en af de jydsk-fyenske statsbaners E-maskiner (godstogmaskine fra Stephenson fabrik 1868-69) de såkaldte „rail-crushers“.

Maskinen med godstog på vej ned ad Hasselagerbakken i høj fart knækkede alle laskebolte og en del lasker samt slog skinnerne løse og væltede dem delvis på en strækning af „27 telegrafpæle“ - ca 500 meter.

Da det var en kendt sag at lokomotiverne kom i voldsomme svingninger ved høj fart blev maks-hastigheden nedsat fra 75 til 50 km/t.

*Jernbaneulykker

Print/export