ca 1906 Glostrup station Gl på Vestbanen fra 1847.

Stationen var en af de oprindelige stationer på strækningen København-Roskilde og fik som de øvrige stationer kun en træbygget hovedbygning.

Stationen fik ny hovedbygning i 1918 - tegnet af Heinrich Wenck. Denne moderniseredes yderligere ved S-banens tilkomst i 1953.

Print/export