Frontal kollision ved Bettembourg, Luxembourg 14.02.2017

Persontog kollideret med godstog - 1 omkommet adskillige såret.

Kollisionen skete kl. 08:40 (ca) mellem Zoufftgen (F) og Bettembourg (L) på en dobbeltsporet strækning. Godstoget var på vej mod Bettembourg-trekanten (Triage) og bestod af lokomotiv med 27 tomme godsvogne. Persontoget var på vej fra Luxembourg mod Frankrig.

I næsten samme område skete en jernbaneulykke med 6 omkomne 11.10.2006 (Frontal kollision mellem godstog og persontog ved Zoufftgen)

Print/export