Frontal kollision på Ballerup station 29. december 1972

Tog 4505 fra Frederikssund fik indkørsel i Ballerup „kør med begrænset hastighed“ med „afkortet togvej“ til spor 12. Indkørselstogvejens endepunkt var markeret med PU-signal, der viste „stop“.

I spor 2, der var en direkte fortsættelse af spor 12, holdt et netop ankommet s-tog.

Tog 4505 blev ikke bragt til standsning foran togvejsendepunktet (PU-signalet) men passerede dette og kolliderede med det holdende s-tog.

Ved påkørslen blev 11 personer kvæstet, herunder lokomotivføreren i tog 4505.

Ulykken skyldtes at tog 4505 ikke fik nedsat hastigheden til de dengang foreskrevne 30 km/t fra I-signalet samt at toget ikke blev bragt til standsning ved det stopvisende PU-signal. Årsagen til dette antages at være, at lokomotivføreren var spirituspåvirket (promille over 2).

Tog 4505 bestod af MO 1962 - Cll 483 - Cll 482 - MO 1812

Print/export