FLIRT afsporet under prøvekørsler ved Nykirke på Vestfoldbanen

Onsdag 15.2.2012 kl. 10.30 afsporede tog 12926 ved Nykirke station på Vestfoldbanen km 92. Toget var under testkørsel. Toget var av typen Flirt og leveret fra firma Stadler i Svejts.

Det var 5 personer om bord i toget, 3 medarbeidere fra NSB og 2 fra leverandøren. Alle om bord i toget blev kvæstet ulykken. Det skete betydelige skader på toget og på infrastrukturen.

Ulykken skete i et område hvor sporet har relativt skarpe kurver. Hastigheden i dette kurvede området er sat til 70 km/t. Afsporingen skete ca. 50 – 60 meter efter at strækningshastigheden nedsættes fra 130 km/t til 70 km/t. Hastighedsnedsættelsen er varslet med skilt som er plaseret ca. 1200 meter før stedet hvorfra nedsættelsen gælder.

Denne type tog er udrustet med log og kamera om bord. Data fra disse systemer er til rådighed for Statens havarikommisjon for transport (SHT). Disse viser at toget holdt en hastighet på 135 km/t da togets bremser blev aktiveret. De foreløbige analyser tyder på at det tog ca. 11 sekunder fra bremserne blev aktiveret til toget holdt stille. Tilbagelagt distance er målt til 340 m.

Strækningen her er udrustet med norsk DATC (delvis ATC), der primært er en overvågning af „stop“ og at den maksimalt tilladte (af lokomotivføreren indtastede) hastighed for materiellet, bremseprocent ikke overskrides.

Print/export