FC Struer - fjernstyringscentral placeret i kommandopostenStruer station.

Herfra blev strækningen Struer-Thisted samt Hjerm station fjernstyret.

Print/export