Fårvang 1947 Fårvang station (Fw) på Diagonalbanen 1908-1971.

Hentet fra faarvangby.dk

I år 1900 besluttede Rigsdagen (svarende til Folketinget i dag) at bygge en banelinje fra Langå over Silkeborg til Bramminge, for dermed at forbinde de to længdebaner i øst og vest. Og det skulle få stor betydning for Fårvangegnen, som var et landbrugsområde uden bymæssig bebyggelse med landevejen Århus-Viborg midt igennem området. I 1902 kom en kommision til egnen og udstak tre mulige baneforløb. Det lå fast, at banen skulle gå fra Langå over Laurbjerg til Thorsø, hvor endestationen for privatbanen Århus-Hammel-Thorsø lå. Den var opført få år før. Det videre forløb foresloges enten over Nårup, langs Gudenåen eller ca. midt imellem. Nåruplinien forkastedes pga. protester fra Hammel sogneråd. De ønskede ikke konkurrence til deres privatbane. Gjern forkastede ålinien, fordi de så ingen station fik, for Gjern var jo da hovedbyen i Gjern Herred. Dermed blev det mindterlinien og foruden det allerede anlagte mejeri blev banen grundstenen til en ny by. Banen påbegyndtes i 1906 og blev taget i brug 12. november 1908. Allerede i 1907 blev der opført et hotel lige overfor stationen, og fra da af flyttede handlende og håndværkere til i en lind strøm. De to Truustmarkeder om året flyttede til og blev til 12 årlige begivenheder med store dyretransporter til følge, således at der i markedsdagene måtte indsættes ekstratog til byen og stationeres et rangerlokomotiv til at flytte rundt på de fyldte kreaturvogne. Efter nedlæggelsen af banen i sidste halvdel af århundredet er stationen nu blevet en kommunal børnehave.

Print/export