Estvad Est sidespor på fri bane på Langå-Viborg-Struer mellem Skive og Rønbjerg.

Sporskifte taget op 2012.

Oprindeligt firmaspor til Jernstøberiet „Gyro“ (1933?) og øldepot?

Print/export