Espergærde T Gæ på Kystbanen

Stationen var ikke blandt de oprindelige stationer på Kystbanen, der blev indviet i august 1897, idet Statsbanerne ikke fandt, at der ville være tilstrækkeligt passagergrundlag for en station i Espergærde. Kort efter banens åbning lykkedes det dog alligevel lokale initiativtagere at indgå overenskomst med indenrigsminister V. Bardenfleth og Statsbanerne om at deles om finansieringen, og således åbnede Espergjerde Billetsalgssted i maj 1898.

Egentlig lå stationen i landsbyen Mørdrup, men den blev opkaldt efter det lille fiskerleje Espergærde til ære for landliggerne ved Strandvejen, der havde været de største bidragsydere, og navnet blev efterhånden dominerende for området.

Den røde træbygning, der stadig ligger på banens østside, er den oprindelige stationsbygning. Stationsbygningen i mursten ved siden af blev opført ad to omgange; den nordligste del stod klar i 1904 og den sydlige få år efter.

I november 1997 indviedes en ny stationsbygning med billetsalg og kiosk på banens vestside.

Print/export