DSB Gods var en division i DSB, der varetog godstrafik på såvel bane som vej.

Stykgodsdelen blev i pr. 1. august 2000 solgt til Danske Fragtmænd og resten af DSB Gods frasolgtes pr. 1. januar 2001 til Railion-koncernen og er videreført af denne som Railion Danmark med stadigt faldende aktivitetsniveau. Fra 16. februar 2009 blev Railion til DB Schenker Rail Scandinavia.

Print/export