Afsporing på Hobro station 12. december 1892

Litra A 155 afsporedes med blandettog på Hobro station.

Toget afgik mod syd fra Hobro. Ved et uheld blev det ledt ind på et midlertidigt sidespor, der endte foran en udgravning. En medvirkende årsag til misforståelserne om sporskifternes stilling var, at stationsområdet var under en større ombygning, fordi strækningen Hobro-Ålestrup var under anlæg.

Print/export