Bjerndrup station Bje på Sønderborgbanen 1907-1970

Stationen blev nedrykket til trinbrædt 1. marts 1962 og helt nedlagt i 1970. Stationsbygningen blev solgt til en murermester, der udstykkede til flere parceller. Bygningen nedrevet 18. november 2001 - kun pakhuset blev stående.

Print/export