Aalborg station Ab Østjyske Længdebane.

Efter bygningen af Limfjordsbroen også udgangspunkt for Vendsysselbanen og desuden senere for Fjerritslev-Frederikshavn Jernbanes tog

Anlægget af denne, Ålborgs anden banegård, skyldtes tilkomsten af Aalborg Privatbaner(dengang under det mere pompøse navn „Nordjyllands Forenede Privatbaner“; et navn anlagt i håb om, at også Hjørring Privatbaner ville lægge sig ind under dem). Ved samme lejlighed opførte man det tredje vandtårn i samme byggestil som hovedbygningen. Dette vandtårn eksisterer endnu, men er kommunalt ejet og ikke fredet. Og selv om den nye station blev meget større end forgængeren måtte man alligevel bygge en separat godsbanegård(siden nedrevet). Se i øvrigt: „Jernbanen i Aalborg gennem 125 År“ af Knud Erik Bendixen og Kurt Gudmundsen, bane bøger 1994 og Temasider om Jernbaner i Nordjylland af Martin Jakobsen.

Sikringsanlæg

Print/export