1839

  • 19. november - holdt professor G. F. Ursin i Industriforeningen et foredrag om “Sporveje med særdeles Hensyn til deres Anlæg i Fædrelandet”, hvori han gjorde sig til fortaler for anlæg af “Sporveje” (jernbaner) i Danmark.

Se også:

Print/export