'Torben Oxe' (d 29. november 1517) var søn af Johan Oxe og Inger Bille.

Han var Christian 2.'s lensmand på Københavns Slot fra 1514 og fik desuden Krogen (Kronborg) len ved Helsingør. Fængslet af kongen, der for rigsrådet anklagede ham for bl.a. giftmord på Dyveke, men han blev frifundet for anklagen.

Han blev af kongen bragt for en birketingsret af 12 bønder fra landsbyen Solbjerg og dømt: „Vi dømmer ham ikke, men hans gerninger dømmer ham“.

Torben Oxe blev halshugget den 29. november 1517 i nærheden af nutidens Hauser Plads. Rigsrådet misbilligede henrettelsen.

Print/export