Refshaleborg

Belliggende på Borgø i Maribo Søndersø

Revshaleborg ligger på den vestlige del af Borgø i Søndersø ved Maribo. Voldstedet ligger på et naturligt næs og består af en 90 meter nærmest rund borgbanke. Voldstedet er afgrænset af skrænter mod søen på tre sider, mens det på fjerde side ind mod land er beskyttet af fem voldgrave med fire mellemliggende volde. Gravninger på borgbanken har afsløret rester af et fundament, der formodentlig har båret en ca. 1 meter tyk ringmur. Borgen synes ødelagt efter angrebet i 1256 og det bygningsmateriale der ikke blev ødelagt er i eftertiden blevet transporteret bort af lokalbefolkningen.

Langs randen af borgpladsen og ved foden af banken er der fundet mange munkestensbrokker, der muligvis stammer fra ringmuren. Der er også fundet keramik fra 1100-tallet, hvilket antyder at borgen har været i brug på denne tid. Borgen har været forbundet med fastlandet nord for øen af en ca. op mod 250 meter lang og 5 meter bred træbro, som er dateret til et omkring 1200. Revshaleborg er sandsynligvis opført af kongen i 1100-tallet, den tilhørte i hvert fald kongen i 1231, men blev belejret og ødelagt i 1256. Ved broen er der fundet over 60 armbrøstpile, hvilket antyder regulære kampe.

I sommerperioden arrangeres sejlture på Søndersø med turbåden Anemonen, hvor bl.a. Borgø besøges, desuden kan båden lejes til særudflugter med mulighed for deltagelse af naturvejlederen som guide. Henvendelse til Maribo Turistbureau.

Wikipedia:

Sydsjællands museum om udgravninger i 2006:

Sammen med museets partnere i projekt ”Kulturlandskaber under lup”, Lolland-Falster Stiftsmuseum og Lübeck bys arkæologiske afdeling gennemførtes i september/oktober en tre ugers udgravning på voldstedet Refshaleborg på Borgø i Maribo sø. Den tidligere kongeborg hører til de mest interessante voldsteder i landet pga. dens imponerende størrelse og stærke jordværker samt ikke mindst det faktum, at der kun har været minimal aktivitet på stedet siden ødelæggelsen i 1256. Her er enestående mulighed for at få adgang til et uforstyrret kildemateriale.

Resultaterne udeblev da heller ikke. Udgravningsgrøfterne på alle sidder af borgen viste således spor af en svær ringmur opbygget i teglsten. Teglstenes forskelligartede og undertiden meget store dimensioner synes at vise, at i hvert fald dele af muren er et meget tidligt teglstensarbejde, måske et af de tidligste i Danmark overhovedet. Dette stemmer godt overens med, at fundene fra udgravningen noget overraskende synes at vise, at fæstningsaktiviteterne på stedet går helt tilbage til sen vikingetid.

Under ringmursfaserne blev der fundet spor af forudgående befæstning med jordvold(e). Keramik fra udgravningen er fra perioden ca. 1000 – 1250 e.kr. Man må forestille sig, at ældre forsvarsværk med jordvolde, der sandsynligvis bar træpalisader, i tidlig middelalder blev afløst af en egentlig ringmursborg. Alle fund har desuden tydeligt bekræftet, at man efter borgens ødelæggelse har opgivet at videreføre aktiviteter på stedet. Yngste daterbare genstand var således en mønt slået under Christoffer 1. (1252-1256), og murværket var også så grundigt nedrevet, at der mange steder kun var enkelte sten fra fundamentet tilbage. Den grundige nedrivning og de mange fund af armbrøstbolte, der er gjort på stedet, viser desuden tydeligt, at den traditionelle opfattelse af, at borgen blev ødelagt af vrede bønderkarle, er forkert. Bønderkarle var i 1200-tallet ikke bevæbnet med tidens mest sofistikerede våben, armbrøsten, og de ville næppe heller have været i stand til at indtage og totalt ødelægge et så stærkt anlæg som Refshaleborg.

Udgravningerne fortsætter i foråret 2007.

Print/export