'Nielstrup' er en herregård i Våbensted SognLolland og en af Danmarks ældste herregårde.

Nielstrup nævnes omkring 1295, hvor drost Peder Hoseøl byggede gården ved landsbyen Niclæstorp. Gården var været i flere adelsslægters besiddelse, indtil den i 1500-tallet blev købt af Johan Oxe til Tordsø. Oxerne havde Nielstrup, som på dette tidspunkt var en befæstet borg, i ca. 100 år.

I 1664 overtog stiftamtmand, etatsråd Cornelius Pedersen Lerche stedet, nedrev Oxernes borg og byggede en ny gård.

I 1798 blev gården solgt til Grev Hardenberg ReventlowKrenkerup. Gården blev drevet med forpagter i ca. 150 år og i dag er driften overtaget af Krenkerup og i Nielstrups hovedbygningen er der nu et opholdsted for børn.

I dag ejer Nielstrup ca. 283 hektar land.

Ejere af Nielstrup:

 • (1290-1297) Peder Nielsen Hoseøl
 • (1297-1305) Erik Menved
 • (1305-1309) Bernhard von Plessen
 • (1309-1317) Niels Herlufsen Rani
 • (1317-1345) Rane Jonsen Rani
 • (1345-1350) Rane Jonsen Ranis dødsbo
 • (1350-1370) Valdemar Atterdag
 • (1370-1392) Peder Steensen Basse
 • (1392-1403) Tyge Steensen Basse
 • (1403-1420) Maren Tygesdatter Basse gift Lunge
 • (1420-1452) Ove Jacobsen Lunge
 • (1452-1458) Maren Tygesdatter Basse gift Lunge
 • (1458) Sidsel Ovesdatter Lunge gift Bille
 • (1458-1465) Torben Bille
 • (1465-1473) Sidsel Ovesdatter Lunge gift Bille
 • (1473-1487) Inger Torbensdatter Bille gift Oxe
 • (1491) Inger Torbensdatter Bille gift Oxe
 • (1534-1536) Mette Mogensdatter Gøye gift Oxe
 • (1545-1577) Albert Johansen Oxe
 • (1577-1579) Sidsel Jørgensdatter Urne gift (1) Oxe (2) Hobe
 • (1579-1597) Frederik Hobe
 • (1597-1598) Sidsel Jørgensdatter Urne gift (1) Oxe (2) Hobe
 • (1598-1603) Johan Hansen Barnekow
 • (1603-1605) Anne Pedersdatter Bille gift Barnekow
 • (1605) Sophie Johansdatter Barnekow gift Gyldenstierne
 • (1605-1624) Eiler Gyldenstierne
 • (1624-1628) Sophie Johansdatter Barnekow gift Gyldenstierne
 • (1663-1664) Christian Urne
 • (1664-1681) Cornelius Pedersen Lerche
 • (1681-1720) Christian Lerche
 • (1720-1721) Sophie Ulrikke von Reichou gift Lerche
 • (1721-1732) Cornelius Johan Lerche
 • (1732-1750) Jacob de Flindt
 • (1750-1790) Henrik Jacobsen de Flindt
 • (1790-1799) Christian Christopher Henriksen de Flindt
 • (1799-1840) Christian Henrich August Hardenberg-Reventlow
 • (1840-1842) Ida Augusta Christiansdatter Hardenberg-Reventlow gift (1) von Holck (2) von Gersdorff (3) D`Almaforte
 • (1842-1846) Christian Ludvig Johan Dormund von Gersdorff-Hardenberg-Reventlow
 • (1846) Ida Augusta Christiansdatter Hardenberg-Reventlow gift (1) von Holck (2) von Gersdorff (3) D`Almaforte
 • (1846-1864) Simon Dominici D`Almaforte-Hardenberg-Reventlow
 • (1864-1867) Ida Augusta Christiansdatter Hardenberg-Reventlow gift (1) von Holck (2) von Gersdorff (3) D`Almaforte
 • (1867-1885) Carl Ludvig August Rudolph von Holck-Hardenberg-Reventlow
 • (1885) Lucie Schönaich-Carolph gift Haugwitz
 • (1885-1888) Curt Ulrich Heinrich Haugwitz-Hardenberg-Reventlow
 • (1888-1903) Lucie Schönaich-Carolph gift Haugwitz
 • (1903-1921) Heinrich Bernhard Carl Poul Georg Curt Haugwitz-Hardenberg-Reventlow
 • (1921-1970) Heinrich Ludvig B. Erdman Georg Haugwitz-Hardenberg-Reventlow
 • (1970-2003) Rubert Gorm Reventlow-Grinling
 • (2003-) Rubert Gorm Reventlow-Grinling / Patrick Reventlow-Grinling
Ekstern henvisninger

*[http://www.krenkerup.dk/ Krenkerup Gods] *[http://www.nielstrup.dk/ Opholdstedet Nielstrup] *[http://www.lollands-herregaarde.dk/ Goder På Lolland Og Falster]

Kilder

J. P. Trap: Danmark 5.udgave, Kraks Landbrug

Print/export