Sir Marc Isambard Brunel, FRS (25. april, 1769 - 12. december, 1849) var en fransk-født ingeniør som bosatte sig i England. Han foretrak navnet Isambard, men er historisk kendt som Marc for at undgå forveksling med den mere berømte søn Isambard Kingdom Brunel.

Som den yngre søn af en landmand i Normandiet, var det først meningen at han skulle være præst, men han var mere praktisk orienteret, og han blev i stedet søofficerskadet. I 1793, efter den Franske Revolution, flygtede han til USA, hvor han blev chefingeniør i New York. I 1799 flyttede han til England, som bød ham større muligheder for udvikling af maskiner til masseproduktion, og som var hjemsted for hans kommende kone Sophia Kingdom, som han havde mødt i Frankrig. Hans første succes var en metode til produktion rignings(taljer) til flåden (i Portsmouth Block Mills) - den første virkelige industrielle serieproduktion: (hans partnere var Samuel Bentham og Henry Maudslay).

Han var en udemærket maskiningeniør, og gjorde meget for udviklingen af savværksmaskiner, idet han indgik kontrakter med den Britiske Regering ved Chatham og Woolwich værftet, idet han anvendte sine erfaringer fra Portsmouth Block Mills. Han byggede sit eget savværk i Battersea, London (nedbrændte 1814), og konstruerede savværker til entreprenører. Han udviklede maskiner til masseproduktion af soldaterstøvler, men før han nåede op på fuld produktionskapacitet faldt efterspørgslen på grund af afslutningen af Napoleonskrigene. Brunel gik efterfølgende konkurs og var indsat i fængslet King's Bench i Southwark.

thumb|left|a plaque commemorating the Brunels

Hans mest bemærkelsesværdige byggeri var Thames Tunnel, der blev bygget til trafik med hestevogne, men som på grund af fallit først benyttedes af fodgængere og som nu fører London Undergrounds East London Line under Themsen. Under udgravninbgen af tunnelen indførte han anvendelsen af et tunnelskjold, In the construction of the tunnel he pioneered the use of the tunnelling shield, a moving framework which protected workers from tunnel collapses when working in water-bearing ground. The shield was designed by his son, Isambard Kingdom Brunel, and built by Maudslays who also supplied the steam pumps. The tunnel was authorised by Parliament in 1824, and started in 1825, but due to technical and financial difficulties was not opened until 1843. Han belv adlet for sit bidrag til to engineering in 1841 and had been made a Fellow of the Royal Society in 1814. Like his son, he is buried in Kensal Green Cemetery, London.

External links

References

  • Jonathan Coad, The Portsmouth Block Mills : Bentham, Brunel and the start of the Royal Navy's Industrial Revolution, 2005, ISBN 1873592876
  • Harold Bagust, The Greater Genius? A Biography of Marc Isambard Brunel, 2006, ISBN 0711031754
Print/export