Johan Christian Wibe Harhoff 19. februar 1860 - 21. marts 1947

Cand. jur. Kontorchef i statsbanerne og medlem af erstatningskommisisonen efter Bramminge-ulykken.

Broder til Direktør i Landmandsbanken Conrad Harhoff og oberst Georg F. K. Harhoff

Print/export