Jacob Christian Milling

Jacob Christian Milling blev født den 25. oktober 1863 i Svendborg, døbt i Vor Frue Svendborg den 17. april 1864, som søn af hattemager og brandinspektør i Svendborg Jørgen Christopher Milling og Christine Amalie Ketty Adolphsine Christophersen.

Jacob C. Milling blev gift med Doris Johanne Augusta Petersen, født 20. september 1875 i Rødby. Han døde 15. april 1912Titanic, begravet 3. juni 1912 på Assistens Kirkegård i København.

De fik mindst to børn: Ellen Milling og en tvillingbroder født 1900. Ifølge artikel i Berlingske Tidende, søndag den 15/4 1962 var Ellen Milling ugift, kgl. translatør, overassistent og boede i Hellerup. Tvillingbroderen var uddannet ingeniør og havde været i Montreal, Canada siden 1925.

Jacob C. Milling er omtalt flere steder: En artikel i Morgenposten (Fyns Stiftstidende) den 22/7 1990 fortæller lidt om hans virke. Artiklen bygger på en anden artikel i Sy´Fyneren, Syd Fyenske Veteranjernbane 2 årg. 2/89, side 12 til 14, skrevet af Lars Viinholt-Nielsen. Begravelsen omtales i Dansk Lokomotiv Tidende nr. 14, 12 årg., den 15/7 1912. Han er endvidere omtalt i Lars Viinholt-Nielsens: Odense - Nr. broby - Fåborg Banen, på side 50 - 53, 64 og i Lars Viinholt-Nielsens: Svendborg - Fåborg Banen, side 39. Lars Viinholt-Nielsen har endvidere skrevet en artikel i Jernbanen, 1997, nr. 2, 37 årg., side 38-41, “Syv lokomotiver til fynske privatbaner”.

Ud fra de omtalte artikler kan følgende beskrives: Efter endt skolegang i lære som smed på Sydfyenske Jernbaners værksted i Odense. Derefter uddannet som maskiningeniør på Helsingør Skibsværft. Rejste derefter først en tid til Tyskland. Fra 1887 til USA. I 1892 blev han ansat som ingeniørassistent ved en jernbane i Californien. I 1897 vendte han hjem til Danmark og blev assistent hos SFJ´s værkstedsmester. Ca. 1900 blev han leder af vognværkstedet i Odense og tog 1900 patent på “Maskiningeniør Millings hurtigtvirkende Bremseventil”. 1902 maskinmester og leder af hele maskinafdelingen. 1906 var med til at udforme nyt værksted i Odense. Konstruerede den firekoblede lokomotivtype til SFJ. Det nye lokomotiv blev afleveret i februar 1912. Han søgte derefter 2 mdr.´s orlov for at studere maskinbygning i USA. Afrejse den 5. april 1912 med Titanic, hvor han var eneste dansker på 2. klasse. Til minde forærede SFJ´s personale hans enke en sølvkrans med billede, som nu hænger på jernbanemuseet i Odense

Print/export