Damhus Sø eller Damhussøen ligger mellem Vanløse, Rødovre, Roskildevej og Damhusengen, der går ud til Jyllingevej i nord. Det grønne område hænger sammen med Grøndalsparken, Krogebjergparken og Vigerslevparken. Søens areal er 46 ha.

Damhussøen er dannet ved opdæmning af Harrestrup Å, den tidligere Ovre Å, og Grøndalsåen.

Hvornår dette skete, vides ikke med bestemthed, men i 1561 mageskiftede Frederik .2 med Københavns Universitet, således at universitetet fik retten til fiskeriet og rørhøstningen i søen. Det er første gang, man træffer søens navn „Langevadsdam“.

Damhussøen slutningen af 1800-talletPå kortet til højre ses Damhussøen i midten - som en del af det lange sump- og engområde, der fra nord strækker sig helt til Kalvebod Strand. Teksten ved søen er Rödovre og kortet mangler helt Vanlöse.

Søen blev skabt som vandreservoir for København. Oprindeligt løb Grøndalsåen ud i Damhussøen. Det blev ændret, så vandet løb fra Damhussøen ind mod byen. Ved Bispeengen fik Grøndalsåen tilløb fra Lersøen og løb nu gennem Ladegårdsåen til Peblingesøen.

Dæmningen mod syd, hvorover Roskildevej er ført, blev bygget i forbindelse med vejens anlæg i 1621. Det havde som nævnt til formål at sikre en stabil vandmængde i søen og en bedre vandforsyning til København via Grøndalsåen og Ladegårdsåen. Omkring 1849-1850 blev dæmningerne bygget større, og en ny anlagdes på tværs mellem Hyltebjerg Allé og Rødovre. Den blev kaldt tværvolden. Dæmningernes sider mod søen blev stensat med flade sten og kløvede sten for at at forhindre udskridning. Vandet kunne nu hæves i søen til 29 fod, det svarer til 9,1 m. Flodemålet i søen er i dag 8 m.

Harrestrup å, der tidligere løb igennem søen, blev i 1938 lagt i en rende med dæmninger på hver side i den østlige side af engen. Samtidig blev Bagsøen drænet, og hermed opstod Damhusengen. Søen og engen fik parkstatus i 1941 og har været fredet siden 1966.

Søen er med navnet Damhus Sø opkaldt efter Damhuset, der rent faktisk er opkaldt efter søen der tidligere hed Langevadsdam Langvaddam eller blot Dammen. Området er også kendt for kroen og det lille lokale tivoli.

Print/export