Carl Frederik Tietgen (19. marts 1829 - 19. oktober 1901). Dansk industrimand, gehejmekonferensråd.

Han blev født i Odense som søn af snedkermester Johan Friedrich Tietgen og Barbara Kirstine f. Wulff.

C. F. Tietgen var en af den danske industrielle revolutions store drivkræfter. Med udgangspunkt i Privatbanken var han med til at stifte en række af sin tids førende danske industrivirksomheder og institutioner, se listen nedenfor.

Han stod også for færdiggørelsen af Marmorkirken, der officielt hedder Frederiks Kirke, der endelig stod færdig i 1894, 145 år efter at opførelsen var påbegyndt i 1749. Det var også Tietgen, der bekostede opførelsen af Tårbæk Kirke i Kongens Lyngby Sogn. Denne kirke blev indviet i 1864.

Han havde også kontakt til Lyngby Kirke, som han havde købt af staten i 1868. Kort før sin død solgte han Lyngby Kirke til kommunen og blev begravet på Lyngby Gl. Kirkegård.

Carl Frederik Tietgen var gift med Laura Charlotte f. Jørgensen.

Liste over medstiftede virksomheder

Print/export