historie:absalons_ligsten.jpg Født 1124 i Fjenneslev. Fosterbror sammen med Valdemar 1. den Store. Død 21. marts 1201 i Sorø Kloster. Begravet i Sorø Kirke.

Absalons forældre er Asser Rig og Inge Eriksdatter. Esbern Snare er hans bror.

Blev biskop i Roskilde i 1158 på foranledning af den nykårede konge Valdemar. I denne egenskab omdannede han benediktinerklosteret i Sorø, som faderen havde grundlagt, til et velstående cistercienserkloster med en klosterkirke, der som den eneste del af klosteret er bevaret intakt. I Sorø Akademi, der er indrettet i klosterbygningerne, findes rester af murværk fra klostertiden.

Fik i 1167 byen København af kongen, hvor han byggede en borg på en holm ude i vandet, rester af Absalons Borg ligger stadig under Christiansborg. (Det er kun en myte at han grundlagde København).

Var sammen med Valdemar den Store med til at indtage vendernes Rügen og dele af Pommern i 1169.

Blev i 1178 ærkebiskop i Lund efter Ærkebiskop Eskil, og indledte med at virke for at den kanoniske ret efterlevedes, men kom derfor snart i åben konfrontation med folket i det østensundske Danmark. I 1180-1182 kuede han med velvillig bistand af de skånelandske stormænd på den mest brutale vis de skånelandske bønders oprør mod hans politik. En politik, der bl. a. gik ud på indførelse af bispetiender. Efter Knud 6. var blevet konge i 1182 var Absalon i realiteten den der styrede Danmark.

Se også

Print/export