Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
personer:peter_knutzen [2011/03/30 07:24]
farallon
personer:peter_knutzen [2011/03/30 08:00] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Peter Knutzen**. Generaldirektør for [[jernbaner:​DSB]] 1931-1945 (1946). [[jernbaner:​14. januar]] [[jernbaner:​1887]] - [[jernbaner:​23. februar]] [[jernbaner:​1949]]
  
 +Født på Ærø som søn af gårdbestyrer Jens Kristian Knutzen. Peter Knutzen blev cand. jur. og ansat i potsvæsenet. Med rent UG i alle fag blev han i 1908 hentet til centraladministrationen som assistent. Avancerede hurtigt og blev i 1927 kontorchef og i november 1931 generaldirektør for DSB, åremålsansat for en seksårig periode (i første omgang). Knutzen blev den 19. oktober 1931 ringet op af minister [[Johannes Friis-Skotte|Friis-Skotte]] der bad ham møde hos ministeren. Under mødet bad [[Johannes Friis-Skotte|Friis-Skotte]] (iflg. Knutzen) på hele regeringesn vegne Knutzen om at overtage embedet som generaldirektør for statsbanerne,​ idet han (Friis-Skotte) ikke kunne blive ved med at være både minister og i praksis også generaldirektør. ​
 +
 +Knutzen havde bilismens trussel men var alligevel med til at modernisere driften ved bygning af [[jernbaner:​Lillebæltsbroen 1935|Lillebæltsbroen]] og af [[jernbaner:​Storstrømsbroen]] og forestod elektrificeringen af københavns nærtrafik (S-banen).
 +
 +Noget af det første Knutzen tog fat på var en modernisering af statsbanernes - //Danmarks største vognmandsforretning//​ - organisation. Selv om der var et vist pres for at nedlægge distrikterne,​ mente han at de burde opretholdes,​ men nok kunne reduceres fra 3 til 2, hvilket skete kort efter hans tiltræden, idet distriktet i Struer var ledigt og blev nedlagt. Samtidig arbejdede han for at statsbanerne skulle overtage [[jernbaner:​Mommarkbanen]] og ombygge denne til normal [[jernbaner:​sporvidde]] (1932-1933). ​
 +
 +Knutzen indførte også [[jernbaner:​lyntog|lyntogene]] og etablerede rutebildrift samt begyndte anskaffelsen af større dieselmotorvogne og - lokomotiver.
 +
 +Kort efter befrielsen i 1945 blev Knutzen beordret på orlov af den kommunistiske Trafikminister [[Alfred Jensen]], der også foranledigede iværksat den tjenestmandsundersøgelse,​ der fuldstændig grundløst førte til, at han i 1948 blev afskediget i unåde (dog med sin pension) på grund af sin rolle som formand for den Dansk-tyske Forening. Peter Knutzen fik på grundlag af bl.a. dette af regeringen dikterede samarbejde med [[historie:​Værnemagten]] et noget ulykkeligt eftermæle.
 +
 +  *[[Sagen mod Peter Knutzen]]
 +  *[[historie:​DSB'​s generaldirektører]]
 +
 +  *Ole Knutzen: Sandheden forældes ikke (1999) - bog og dokumentation afleveret til [[http://​www.hsb.dk/​beretning%202003.htm|Historisk Samling fra Besættelsen]]
 +  *Jeg anklager Rigsdagen. Hal Koch 1947
 +  *40 aar i statens tjeneste. Peter Knutzen (1948)
 +  *Peter Knutzen: Jeg frygter ikke historiens dom. Lars Bjarke Christensen (2010)
Print/export