P. A Weien afløste Otto Friederich August Busse som maskinchef for de Sjællandske Jernbaner og fortsatte som maskinchef efter at staten havde overtaget driften. Først da maskinafdelingerne blev lagt sammen ved styrelsesloven 1892-93 måtte han gå, afløst af Otto Frederik August Busse

Print/export