Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
personer:olaf_rye [2010/03/04 09:16]
farallon
personer:olaf_rye [2010/03/04 09:16] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +'''Olaf Rye''' (Ole) ([[jernbaner:16. november]] [[jernbaner:1791]] - [[jernbaner:6. juli]] [[jernbaner:1849]]). Norskfødt dansk officer i [[historie:Treårskrigen]]. 
  
 +Olaf Rye var født i [[Bø]] i [[Telemark]] og gennemgik en militær uddannelse i [[Norge]], hvor han deltog i krigen mod englænderne. Efter afståelsen af Norge i [[jernbaner:1814]] rejste Rye sammen med [[Friderich Adolph Schleppegrell]] og [[Hans Helgesen]] til Danmark, hvor de fik ansættelse i den danske hær. Rye havnede efter nogle genvordigheder i grænsefæstningen [[historie:Rendsborg]], hvor han tilbragte en række år, indtil han i [[1842]] blev oberstløjtnant og forflyttet til København. 
 +
 +Oprøret i Hertugdømmerne i [[jernbaner:1848]] satte ham i en vanskelig situation, da hans svoger og flere venner var blandt oprørerne. Han tøvede dog ikke, da han med stor dygtighed førte sin bataljon i [[historie:slaget ved Bov]], og det samme gjorde sig gældende i [[historie:slaget ved Slesvig]]. Han blev oberst, og i [[jernbaner:1849]] ved fjendtlighedernes genoptagelse blev han generalmajor. Han fik til opgave at lede den danske hærs tilbagetog op gennem Jylland, og denne opgave udførte han med stor dygtighed. Det lykkedes ham at trække tyskerne så langt op i Jylland, at den slesvig-holstenske hær stod isoleret uden for [[historie:Fredericia]]. Rye trak sit infanteri ud på [[historie:Helgenæs]], hvorfra det blev udskibet og sejlet til [[historie:Fyn]] og herfra til Fredericia. 
 +
 +Rye anførte under det efterfølgende udfald fra Fredericia 5. brigade, hvor han under hård kamp om Treldeskansen, efter at hans hest var blevet skudt under ham, selv blev dræbt. Han nåede altså ikke at opleve slesvig-holstenernes nederlag.
 +
 +Mange danske gader og veje er opkaldt efter Olaf Rye. 
 +
 +Den danske [[KFOR]]-lejr ''Camp Olaf Rye'' i [[Kosovo]] og [[Ryes Kaserne]] i [[Fredericia]] er opkaldt efter ham.
 +
 +
 +== Se også ==
 +  * [[Blodbøgen på Randersvej]]
 +
 +== Kilder/henvisninger ==
 +  * [http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/14/0450.html Dansk Biografisk Leksikon]
Print/export