Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
personer:niels_peter_fisker [2007/03/31 09:58]
farallon
personer:niels_peter_fisker [2010/01/12 22:34] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**Niels Peter Fisker** (S)
 +4. november 1935 - 15. september 1939
  
 +Niels Peter Fisker (1886 - 1939) var socialdemokrat og søn af en socialdemokratisk husmand. Han var selv uddannet lærer, og var fra sine unge dage aktiv indenfor husmands- og arbejderbevægelsen i Midtjylland. I 1919 kom han i sognerådet i Almind og blev formand fra 1923 til 1925, skønt han var den eneste socialdemokrat. Han var tillige medlem af Viborg Amtsråd i perioden 1922 - 1925. Han var medlem af Rigsdagen, og den sidste tid før hans død som landstingsmedlem.
 +
 +Fisker var kendt som forligsekspert. Som formand for Lanbokommissionen af 1931 forberedte han flere store kriseforlig mellem regeringen og oppositionen, bl.a. forliget med de konservative i 1931 om krisehjælp til landmænd og arbejdsløse, Kanslergadeforliget i 1933 og også i 1933 forliget med Venstre om regulering af svine- og kødproduktionen samt en smør- og kornordning.
 +
 +I november 1935 blev Niels Peter Fisker minister for offentlige arbejder, hvor han hurtigt fik sat en række offentlige arbejder i gang, bl.a. Kalveboddæmningen og Rømødæmningen. Han interesserede sig for trafikflyvning og fik sat fart i opførelsen af en ny administrationsbygning i Kasptup Lufthavn, der åbnede i 1936, og sørgede for lufthavnene i Rønne, Ålborg og Esbjer, så indenrigsflyvningen kunne fremmes. Den første indenrigsrute til Ålborg åbnede i 1936. Han nedsatte en trafikkommission i 1936, som han forestillede sig kunne komme med forslag til en samlet trafikplan for hele landet, der koordinerede bil-, tog- og flytrafik i en plan for, hvordan transportmulighederne kunne fordeles, så befolkningens trafikbehov blev tilfredsstillet på den bedste og billigste måde, samtidig med at samfundet fik den mest økonomiske udnyttelse af transportmidlerne. Det lykkedes dog ikke for kommissionen at komme med en samlet trafikplan - måske fordi minsiterens oplæg var urealistisk (Knutzen pp 61]].
 +
 +Kort før sin død i 1939 udtrådte Fisker af regeringen på grund af helbredsmæssige årsager.
 +
 +[[Peter Knutzen]], [[jernbaner:DSB]]s [[historie:DSB's generaldirektører|generaldirektør]] der havde haft et tillidsfuldt og fortroligt samarbejde med Fiskers forgænger [[Johannes Friis-Skotte|Friis-Skotte]] fik fra starten et meget anstrengt forhold til den nye minister, idet der - med Knutzen ord - i stedet for samarbejdet med en mand der kendte jernbanernes forhold //trådte et tovtrækkeri med en selvoptaget opportunist uden ansvarsfølelse ud over øjeblikket//.
 +
 +  *[[Jernbanens ministre]]
Print/export