Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
personer:n._terp-lassen [2012/07/24 07:22]
farallon
personer:n._terp-lassen [2013/12/14 08:12] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Niels Terp-Lassen** civilingeniør, jernbanedirektør, R. DM., Dr.K.H., M.T. Kha. p.p.; f. 6. juni 1890 på Elmegaard i Viuf sogn. død 19. september 1958; søn af gårdejer P Lassen (død 1924) og hustru Anna f. Terp; gift (7/7 1918) m. Gudrun Amalie T-L (født Olsen). (dekoreret med M.T.Kha.), f. 2/8 1898 i Esbjerg, datter af grosserer, konsul Chr. Olsen (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Dagmar født Brinck (død 1931).
  
 +Cand. polyt. 1914; ingeniør i firmaet Carl B Hoffmann, Esbjerg 1916-17 og i A/S Nordisk Brandforsikring 1918-19; direktør for A/S Kjellerup Vægt- og Maskinfabrik 1919-20.
 +
 +Driftsbestyrer for 
 +*[[jernbaner:Silkeborg-Kjellerup-Rødkjærsbro Jernbane|Rødkjærsbro-Kjellerup Jernbane]] 1920-24
 +*[[jernbaner:Varde-Nørre Nebel Jernbane|Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbaner]] 1924-29 og
 +*[[jernbaner:Regionstog|Odsherreds, Høng-Tølløse og Hørve-Værslev Jernbaner]] 1929-47
 +*direktør for [[jernbaner:Lollandsbanen|Lollandske Baner]] 1946-54.
 +
 +Derefter rådgivende ingeniørvirksomhed; teknisk konsulent for Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbaner 1929-37 og for Lollandske Jernbaner fra 1954; sekondløjtnant 1915; løjtnant af reserven 1921; kaptajn af reserven 1936-50; kompagnichef i modstandsbevægelsen 1944, distriktschef 1945; regionsleder i hjemmeværnet, region VIII (Sydsjælland og Lolland-Falster) og ligestillet med oberstløjtnant 1949-52.
 +
 +Medlem af Varde byråd 1929 for det konservative folkeparti; medl. af bestyrelsen for De samvirkende Turistforeninger Øst for Store Bælt 1933-38; næstformand for driftsbestyrersamrådet ved danske privatbaner 1940, formand 1942-47; medlem af bestyrelsen for Danske Privatbaners Pensions- og Enkekasse 1942-54 (næstformand 1954); medlem af [[Fællesrepræsentationen for Danske Privatbaner]] 1947-54 og af privatbanernes-fællesudvalg 1952-54; formand for Dansk Røde Kors' afd. for Holbæk amt 1934-47 og for Sammenslutningen af Røde Kors Afdelingerne på Sjælland og Bornholm 1940-47; medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1941-50, 2. vicepræsident 1946-48; formand for Red Barnets lokalkomité i Holbæk 1945-46; medl. af repræsentantskabet for Den danske Landmandsbank i Maribo 1948-54.
 +
 +Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; N.r.K.H.; Po.P.R.5.; Po.r.K.l.; Sv.r.K.l.
Print/export