Niels Terp-Lassen civilingeniør, jernbanedirektør, R. DM., Dr.K.H., M.T. Kha. p.p.; f. 6. juni 1890 på Elmegaard i Viuf sogn. død 19. september 1958; søn af gårdejer P Lassen (død 1924) og hustru Anna f. Terp; gift (7/7 1918) m. Gudrun Amalie T-L (født Olsen). (dekoreret med M.T.Kha.), f. 2/8 1898 i Esbjerg, datter af grosserer, konsul Chr. Olsen (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Dagmar født Brinck (død 1931).

Cand. polyt. 1914; ingeniør i firmaet Carl B Hoffmann, Esbjerg 1916-17 og i A/S Nordisk Brandforsikring 1918-19; direktør for A/S Kjellerup Vægt- og Maskinfabrik 1919-20.

Driftsbestyrer for *Rødkjærsbro-Kjellerup Jernbane 1920-24 *Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbaner 1924-29 og *Odsherreds, Høng-Tølløse og Hørve-Værslev Jernbaner 1929-47 *direktør for Lollandske Baner 1946-54.

Derefter rådgivende ingeniørvirksomhed; teknisk konsulent for Varde-Nørre Nebel-Tarm Jernbaner 1929-37 og for Lollandske Jernbaner fra 1954; sekondløjtnant 1915; løjtnant af reserven 1921; kaptajn af reserven 1936-50; kompagnichef i modstandsbevægelsen 1944, distriktschef 1945; regionsleder i hjemmeværnet, region VIII (Sydsjælland og Lolland-Falster) og ligestillet med oberstløjtnant 1949-52.

Medlem af Varde byråd 1929 for det konservative folkeparti; medl. af bestyrelsen for De samvirkende Turistforeninger Øst for Store Bælt 1933-38; næstformand for driftsbestyrersamrådet ved danske privatbaner 1940, formand 1942-47; medlem af bestyrelsen for Danske Privatbaners Pensions- og Enkekasse 1942-54 (næstformand 1954); medlem af Fællesrepræsentationen for Danske Privatbaner 1947-54 og af privatbanernes-fællesudvalg 1952-54; formand for Dansk Røde Kors' afd. for Holbæk amt 1934-47 og for Sammenslutningen af Røde Kors Afdelingerne på Sjælland og Bornholm 1940-47; medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1941-50, 2. vicepræsident 1946-48; formand for Red Barnets lokalkomité i Holbæk 1945-46; medl. af repræsentantskabet for Den danske Landmandsbank i Maribo 1948-54.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; N.r.K.H.; Po.P.R.5.; Po.r.K.l.; Sv.r.K.l.

Print/export