Mads Lebech (født 26. oktober 1967Frederiksberg) er borgmester i Frederiksberg Kommune repræsenterende De Konservative.

Han er opvokset på Frederiksberg og student fra Frederiksberg Gymnasium 1986. Uddannet jurist fra Københavns Universitet 1997.

Jurist i International Health Insurance a/s 1998, chefjurist 1999-2000.

Politiske tillidsposter

Næstformand for De Konservative fra 2003 Han valgtes til Frederiksberg Kommunalbestyrelse i 1989. I anden valgperiode som rådmand og i tredje valgperiode som formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Borgmester fra 1. januar 2001.

Formand for Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) fra 2002 til dettes nedlæggelse ved udgangen af 2006 og formand for dettes trafikudvalg 2001-2002.

Folketingskandidat i Vestre Storkreds 1990-1996 og stedfortræder i Folketinget 1994. Landsformand for DKS (Danmarks Konservative Studerende) 1993-94. Næstformand European Democrat Students 1992-93.

Partisekretær for de konservative partier i Norden og den konservative gruppe i Nordisk Råd 1993-96.

Print/export