Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
personer:jorgen_ottesen_brahe [2010/10/14 21:24]
farallon
personer:jorgen_ottesen_brahe [2010/10/14 21:24] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Jørgen Ottesen Brahe** ([[jernbaner:19. februar]] [[jernbaner:1554]] på [[historie:Knudstrup (Skåne)|Knudstrup]] - [[jernbaner:4. februar]] [[jernbaner:1601]] på [[historie:Tostrup Slot|Tostrup]]) til Tostrup og Gundestrup, [[historie:Skåne|skånsk]] adelsmand.
  
 +Han var søn af [[Otte Brahe|Otte Thygesen Brahe]] til Knudstrup (død [[jernbaner:1571]]) og [[Beate Clausdatter Bille]] og bror til [[Tycho Brahe]]. 
 +
 +Han var fra [[jernbaner:1577]] et par år [[hofjunker]] ved det [[historie:Danmark|danske]] hof og deltog derefter i kort tid i krigen i [[Nederlandene]].
 +
 +Han var [[jernbaner:1588]]-[[jernbaner:1591|91]] [[historie:lensmand]] på [[historie:Landskrone]] og [[jernbaner:1590]]-[[jernbaner:1598|98]] på [[historie:Varberg Fæstning|Varberg slot]], men fik herefter mod sædvane kun små forleninger, nemlig [[historie:Rødinge]] ([[1592]]) og [[historie:Rørum]] ([[1595]]), to pantelen, der imidlertid indløstes 1598, men af hvilke det første da blev overladt ham uden afgift. Begge disse len lå i Skåne, og da hans besiddelser, Tostrup, som han arvede efter sin far, og [[historie:Gundestrup (Skåne)|Gundestrup]] (''Kulla-Gunnarstorp''), som han giftede sig til, også lå i denne landsdel, har han formentlig af den grund foretrukket dem frem for en større forlening andetsteds. 
 +
 +Jørgen Brahe lod i 1598 den anselige [[historie:Tostrup Kirke (Skåne)|Tostrup Kirke]] opføre. Tårnet på selve Gundestrup skal hans bror Thyge angiveligt have fået bygget.
 +
 +En gård, som han ejede i [[historie:Helsingør]], afstod han i [[jernbaner:1582]] til kronen.
 +
 +Få uger efter hans død i 1601 døde også hans hustru Ingeborg Nielsdatter Parsberg, som han var blevet gift med [[jernbaner:4. september]] [[jernbaner:1580]]. De blev begravet samme dag i Allerum Kirke ved Gundestrup. Deres eneste overlevende barn, sønnen Tønne Brahe, faldt [[jernbaner:1611]] i [[historie:Kalmarkrigen]], 20 år gammel.
Print/export