Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
personer:jacob_buksti [2010/01/12 22:34]
127.0.0.1 ekstern redigering
personer:jacob_buksti [2010/02/23 06:19] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +'''Jacob Anthonius Buksti''', fhv. minister, Valby.
  
 +[[Socialdemokratiet]] - Midlertidigt medlem for Vestre Storkreds [[15. juni|15.]]--[[25. juni]] [[1993]] og [[14. april|14.]]--[[28. april]] [[1994]]. Folketingsmedlem for Vestre Storkreds [[21. september]] [[1994]]--[[20. november]] [[2001]] og for Vestsjællands Amtskreds [[20. november]] [[2001]]--[[8. februar]] [[2005]]. [[Danske Transportministre|Trafikminister]] 23. februar 2000 til 27. november 2001.
 +
 +Født [[7. april]] [[1947]] i [[Udbyneder]] Sogn, [[Århus Amt]], søn af Emil Holm Buksti og Dagmar Henriette Buksti.
 +
 +Matematisk-fysisk student fra Horsens Statsskole 1966. Cand.mag. i samfundsfag og historie fra [[Aarhus Universitet]] 1972.
 +
 +Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet 1972-86. Undervisning på [[Forsvarsakademiet]] 1982-93. Leder af Socialdemokratiets politisk-økonomiske afdeling 1986-92. Ekstern lektor i statskundskab på [[Københavns Universitet]] fra 1987 og på Aarhus Universitet 1993-94. Politisk-økonomisk konsulent i Dansk Magisterforening 1993-95.
 +
 +Formand for Socialdemokratiet i Åbyhøj 1981-86. Næstformand for Socialdemokratiet i Århus Vest-kredsen 1979-87. Medlem af Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsudvalg 1977-80 og af partiets europaudvalg 1985-86. Næstformand for Folketingets Skatteudvalg fra 1994, medlem af Folketingets Europaudvalg fra 1994 og formand fra 1998. Formand for Folketingets Erhvervsudvalg nov. 1996-jan. 1997. Medlem af Statens Ligningsråd 1994-98 og af [[Nationalbanken]]s Repræsentantskab fra 1998-2000. Politisk ordfører 1998-2000.
 +
 +Har skrevet bøger og tidsskriftartikler om interesseorganisationer og om arbejdsmarkeds-, landbrugs-, EF- og økonomisk politik, bl.a. »Et enigt landbrug?«, 1974, »Organisationer under forandring«, 1980, og »Organisationernes folk«, 1984. Herudover oversat bl.a. »Tilfredshedens tyranni«, 1993, og »Det gode samfund, 1996, af J. Kenneth Galbraith, Ingmar Karlsson: »Europa og folkene«, 1997, samt John Bryan Starr: »Det moderne Kina«, 1998, og Olle Svenning: De socialdemokratiske partier i Europa - de nyliberale?«, 2000.
 +
 +Foredrag om organisationsforhold, bl.a. gennem Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed og i en lang række faglige organisationer. Studierejser i USA og Storbritannien 1991.
 +
 +Partiets kandidat i Valbykredsen 1989-2001 og i Ringstedkredsen fra 2001.
 +
 +Jacob Buksti trak sig 30. oktober [[2003]] som næstformand i regeringens Færdselssikkerhedskommision efter at han lørdag den 25. oktober 2003 blev stoppet af politiet for at køre 173 km/t (hvor der var en makshastighed på 110) på en motorvej nær [[Ringsted]]. Lovovertrædelsen kostede ham en bøde på 2500 kr.
 +
 +Inden politiet fangede Jacob Buksti havde han flere gange tordnet imod fartsyndere og skrev bl.a. på sin hjemmeside: "Og til dem, der forsøger at bagatellisere selv en lille overtrædelse af hastighedsgrænserne, vil jeg stille spørgsmålet, om det er ensbetydende med, at en lille overtrædelse af promillegrænsen heller ikke betyder noget?"
 +
 +Færdselslovovertrædelsen var medvirkende til at han ved valget den 8. februar 2005 ikke opnåede genvalg til Folketinget.
 +
 +'''Kilder:'''
 +
 +  * [[http://www.folketinget.dk Folketinget.dk]] Dato: 11. juni 2003
 +  * [[http://www.dr.dk/nyheder/indland/article.jhtml?articleID=129232|DR Nyheder Buksti går fra tillidspost efter 173 km/t]]
Print/export