Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
personer:heinrich_theodor_wenck [2010/03/01 21:22]
farallon
personer:heinrich_theodor_wenck [2010/03/04 07:16] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +{{ :​personer:​wenck-h-t.jpg?​x250|Heinrich Theodor Wenck}}
 +**Heinrich Theodor Wenck** ([[jernbaner:​24. oktober]] [[jernbaner:​1810]] i [[Burg auf Fehmarn]], [[Femern]] - [[jernbaner:​21. november]] [[jernbaner:​1885]]) var en dansk officer og general, der særligt fik betydning for de danske jernbaner i [[1800-tallet]]. Han var fader til arkitekten [[jernbaner:​Heinrich Wenck]].
  
 +H.Th. Wenck blev født i Burg på [[Femern]] [[jernbaner:​24. oktober]] [[jernbaner:​1810]] og var søn af kaptajn, senere sognefoged i [[Jevensted]] og [[Raumort]] i [[Rendsborg Amt]] Henrik Christian Wenck (f. 1773 d. 1859) og Anna Magdalene født Itzig (f. 1775 d. 1860). Han begyndte sin militære løbebane i Landkadetkorpset,​ hvor han [[jernbaner:​1826]] blev virkelig landkadet, [[jernbaner:​1829]] erholdt [[sekondløjtnant]]s anciennitet og 1. præmie ved officerseksamen og [[jernbaner:​1830]] blev kadetkorporal og pagekadet. [[jernbaner:​1831]] udnævntes han til sekondløjtnant ved 1. jyske Infanteriregiment,​ men året efter indtrådte han som elev på den kgl. militære højskole, fra hvilken han afgik [[jernbaner:​1836]] som [[historie:​premierløjtnant]] i Ingeniørkorpset. Han ansattes straks ved Fæstnings- og Bygningstjenesten,​ først i [[historie:​København]] og senere i [[historie:​Rendsborg]],​ men i [[jernbaner:​1839]] overgik han til den Ingeniørkorpset dengang underlagte vejtjeneste,​ ved hvilken han med korte afbrydelser forblev, så længe han stod i militær tjeneste. Han forfremmedes til [[historie:​kaptajn]] af 2. klasse [[jernbaner:​1842]],​ af 1. klasse [[jernbaner:​1843]],​ karakteriseret [[historie:​major]] [[jernbaner:​1852]],​ major [[jernbaner:​1853]],​ karakteriseret [[historie:​oberstløjtnant]] [[jernbaner:​1859]],​ oberstløjtnant [[jernbaner:​1861]] og [[historie:​oberst]] [[jernbaner:​1864]]. I [[historie:​Treårskrigen|krigsårene 1848-49]] gjorde han tjeneste ved Feltingeniørdetachementet og deltog i kampen ved [[historie:​Haderslev]] [[jernbaner:​29. juni]] [[1848]] og i udfaldet fra [[historie:​Fredericia]] [[jernbaner:​6. juli]] [[jernbaner:​1849]].
 +
 +Ved Vejtjenesten virkede han først i [[historie:​Hertugdømmerne]] 1839-42 og dernæst i Kongeriget 1842-52. [[jernbaner:​1852]]-[[jernbaner:​1863|63]] var han dirigerende stabsofficer for vejtjenesten i [[historie:​Holsten]] og [[historie:​Lauenborg]] og blev i [[jernbaner:​1852]] konstitueret,​ [[jernbaner:​1856]] virkelig overlandevejinspektør i Holsten. Fra [[jernbaner:​1855]]-[[jernbaner:​1863|63]] var han kongelig kommissær for [[jernbaner:​Altona-Kiel|Altona–Kiel-Jernbane]] og dens sidebaner og fra [[jernbaner:​1864]] [[Indenrigsministeriet]]s tekniske konsulent i jernbanesager og medlem af direktionen for [[jernbaner:​Sjællandske Jernbane Selskab|De sjællandske Jernbaner]] (fra [[jernbaner:​1880]] [[jernbaner:​DSB|Statsbaner]]). Fra begyndelsen af [[jernbaner:​1864]] overgik han til vejtjenesten i Kongeriget som dirigerende stabsofficer,​ og han sattes i slutningen af samme år [[à la suite]] i Ingeniørkorpset. I [[jernbaner:​1868]] blev han overvejinspektør og fratrådte posten som fungerende direktør for Ingeniørkorpsets Vejtjeneste på grund af dennes overgang til den civile bestyrelse. Han var formand for Kommissionen af 1872 til bedømmelse af de indkomne planer til anlæg af en fast bro over [[Limfjorden]] og medlem af Kommissionen af 1878 angående Københavns Banegårds udvidelse. [[jernbaner:​1879]] udnævntes han til [[historie:​general]] à la suite, og [[jernbaner:​1885]] fratrådte han stillingen som medlem af direktionen for de sjællandske Statsbaner. Wenck døde [[jernbaner:​21. november]] samme år. Han blev Kommandør af Dannebrog af 2. grad [[jernbaner:​1867]] og af 1. grad [[jernbaner:​1873]].
 +
 +Wenck ægtede ​
 +  *første gang (august 1837) Ursula Maria Holbech (f. 20. Januar 1813 d. 23. Dec. 1838), Datter af Skibskaptajn Peter Nielsen Holbech (f. 1772 d. 1847) og Maria f. Thayssen (f. 1779 d. 1849) og 
 +  *anden gang (3. februar 1842) Waller Jenny Johanna Louise Pacht (f. 24. Marts 1816 d. 26. April 1904), Datter af amtsfoged i Mølln Johan Christoph Ludvig Pacht (f. 1769 d. 1860) og Anna Johanna Elisabeth f. von Decken (f. 1783 d. 1860).
 +
 +== Kilder ==
 +  *[[Dansk Biografisk Leksikon]]
Print/export