Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
personer:g_l_eir [2007/08/13 20:17]
farallon
personer:g_l_eir [2010/01/12 22:34] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**L. G. C. G. Eir** [[30. januar]] [[1862]], distriktschef [[jernbaner:DSB|statsbanernes]] 1. distrikt 1916-1932.
 +{{ personer:khii-telegrafogeir.jpg?200|Telegrafkontoret på Københavns Anden Banegård med overassistent Eir i forgrunden}}
 +Eir blev ansat som elev ved [[jernbaner:Sjællandske Jernbane Selskab|Det Sjællandske Jernbane Selskab]] den 1. maj 1879. Allerede i 1882 blev han udnævnt til assistent og i 1891 blev han stationeret i Helsingborg som DSBs repræsentant i forbindelse med at DSB den 10. marts 1892 indsatte [[jernbanefærge|jernbanefærger]] mellem [[jernbaner:Helsingør-Helsingborg|Helsingør og Helsingborg]]. Indtil 1927 havde DSB en repræsentant på [[jernbaner:Helsingborg Dampfærgestation]], der betragtedes som en dansk station helt frem til 1931, da man indførte et nyt tarifmæssigt grænsepunkt midtvands. Medens Eir var i Helsingborg belv han bl.a. anmodet om at udarbejde forslag til nogle af de reglementer, der skulle anvendes ved de svenske privatbaner, der udgik fra Helsingborg.
 +
 +Fra Helsingborg blev Eir flyttet til en tilsvarende stilling på [[jernbaner:Malmø Dampfærgestation]], hvor der alene sejlede dansk færge fra åbningen i 1895 til 1900, da også de svenske statsbaner indsatte en færge.
 +
 +I 1897 var Eir blevet overassistent og sendtes til Østerbro Station og der fra til København Station II (Nordbanegården) hvor han i 1907 avancerede til [[jernbaner:trafikinspektør]]. I 1912 blev han konstitueret som trafikbestyrer i den daværende 4. trafikkreds i Struer og da DSB i 1916 lod kredsordningen afløse af en distriktsinddeling, vendte Eir tilbage til København som [[jernbaner:distriktschef]] for [[jernbaner:1. distrikt]] (Sjælland-Falster). Han bestred denne stilling indtil pensionen i 1932 (han faldt for den af [[Peter Knutzen|Knutzen]] indførte aldersgrænse).  hvor han efterfulgtes som distriktschef af [[William Herschend]].
 +
 +**Se også**
 +
 +*[[jernbaner:Vigerslev-ulykken]]
  
Print/export