Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
personer:flemming_juncker [2009/11/15 10:25]
farallon
personer:flemming_juncker [2010/01/12 22:34] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**Gunnar Flemming Juncker** ([[jernbaner:​12. september]] [[jernbaner:​1904]] - [[jernbaner:​25. marts]] [[jernbaner:​2002]]),​ var en dansk godsejer og modstandsmand. Ejede [[Overgård Gods]] frem til [[1981]].
 +
 +== Baggrund og karriere ==
 +  *Student (1923)
 +  *Begynder på [[Landbohøjskolen]] (1924).
 +  *Studieophold i [[Bayern]] og flere mellemeuropæiske lande (1928-29).
 +  *[[Forstvæsen|Forstkandidat]] ​ (1929) ​
 +  *Fører tilsyn med sin stedfars skovbrug på godserne Nørlund og Torstedlund i Ålborg amt.
 +  *Advokerer for en særlig tyndingshugst,​ hvorved man år for år borthugger de største træer i stedet for at bruge den gængse metode, at fjerne de mindste først (1931)
 +  *Opretter et mindre savskæreri på havnen i Køge,''​ A/S Junckers Savværk.''​ Får kontrakt med [[DSB]] på opskæring af [[jernbaner:​svelle|bøgsveller]],​ og finder på at anvende det overskydende træ til fabrikation af gulvbrædder,​ senere stav-limede bøgebrædder (1930-38).
 +  *Køber herregården Overgård på sydsiden af [[Mariager Fjord]], pris 1 mill. kr., udbetaling 20.000 kr. (1938).
 +  *Er foregangsmand for landbrugets mekanisering.
 +   ​**Importerer en dybplov fra [[Sverige]] (1942). Dybpløjning af flade lagdelte jorder blev herefter en anerkendt jordbundforbedrende teknik selvom ældre klassiske forsøg advarede mod dybpløjnings negative virkning.<​ref>''​Men morsomt har det været''​ - Erindringer,​ side 103</​ref>​
 +   ​**Første mejetærsker set i [[Jylland]],​ en ''​Massey-Harris Clipper''​ (1939).
 +    ***Fuld mejetærskerhøst med nye selvkørende ''​Massey-Harris''​ maskiner (1946).<​ref>''​Men morsomt har det været''​ - Erindringer,​ side 102</​ref>​
 +   ​**Første tandem-malkekarrusel (1947).
 +   ​**Først til at dyrke [[majs]] (1947).
 +   ​**Importerer den første [[grønthøster]] specielt beregnet til majs (1947). Omkring 1950 en anden til brug på [[græs]]afgrøder,​ som siden blev kopieret af ''​[[Taarup Maskinfabrik]]''​.
 +   ​**Konstruerer den første tandem[[traktor]] i [[Skandinavien]],​ bestående af to sammenbyggede 65 [[Hestekraft|HK]] [[Volvo]]-traktorer (1960).
 +  *Bliver opmærksom på at markerne lider af mangel på [[magnium]] grundet brugen i en årrække af rensede, højprocentige [[kali]]salte,​ og efter at have gjort statens planteavlsspecialister opmærksom på problemet, lyder rådet herfra at anvende [[kieserit]],​ et affaldsprodukt fra [[Tyskland]]s kaliminer, et tungtopløseligt magniumsulfat med ca. 15 % Mg. Finder det billigere at købe brændt [[dolomit]] fra Tyskland eller [[Sverige]],​ men en hel tilfredstillende og billig løsning findes først omkring [[1970]], da firmaet ''​[[Thorø Nielsen]]''​ i [[Herning]] begynder at importere brændt dolomit fra [[England]] med et indhold på 11-12 % Mg og 20 % [[Calcium|Ca]] til kun en fjerdedel af prisen på kieserit. I det følgende tiår importerer firmaet mere end 1 million tons pulveriseret dolomit fra England.<​ref>''​Men morsomt har det været''​ - Erindringer,​ side 171</​ref>​
 +  *Danner sammen med 20 andre storlandbrugere ''"​[[Ammoniak]]klubben"''​ (1958), senere omformet til et [[aktieselskab]] med 100 aktionærer og en aktiekapital på 2,5 mill. kr. under navnet ''​Dansk Nitrogen Import A/S (D.N.I)'',​ som sammen med det [[USA|amerikanske]] selskab ''​Grace & Co''​ danner selskabet (51-49 % med aktionæroverenskomst) ''​Ny Nitrogen A/​S''​ (1964).
 +Der opføres en 18.000 [[tons]] [[atmosfæres tryk|atm. tryk]] tank på en gammel teglværksgrund i Lyngsodde ved [[Lillebæltsbroen (1935)|Lillebæltsbroen]],​ og der importeres diverse traktor- og transporttanke,​ for at have materiellet klar til den forventede efterspørgsel. Det første år afsættes 25.000 tons ammoniak til direkte anvendelse som kvælstofgødning. Til fremme af denne gødningshandel stiftes selskabet ''​A/​S Ammonia'',​ som holder først 55 %, siden 65 % af aktiekapitalen i ''​Ny Nitrogen''​ ved efterhånden at købe Grace % Co ud, medens D.N.I. beholder 35 %  (1966). Prisen er ca. 72 øre pr. kg, ca. en tredjedel af [[Norgesalpeter]]ens pris og kun totredjedele af dennes ''​førkrigspris''​. Som forudset førte introduktionen af billig ammoniak til et fald i priserne også på de faste gødninger, og Danmark havde fra da af lavere gødningspriser end alle dets konkurrenter. Kun i [[USA]], [[Canada]] og [[Mexico]] bruges ammoniak i tilsvarende stil som i Danmark. Efter sammenslutningen med ''​A/​S Ammonia''​ udvidedes Lyngsoddeanlægget til en overgang at være verdens største nedkølede ammoniaklager med en kapacitet på 83.000 tons.<​ref>''​Men morsomt har det været''​ - Erindringer,​ side 157-160</​ref>​
 +
 +== Juncker som modstandsleder ==
 +Flemming Juncker organiserede og var den første leder af [[modstandsbevægelsen]] i [[Jylland]]. Juncker blev kontaktet i [[1941]] af barndomsvennen [[Stig Jensen]], der via kontakter i [[Sverige]] var kommet i forbindelse med den [[England|engelske]] organisation [[historie:​Special Operations Executive|Special Operations Executive (SOE)]], der aktivt fremmede modstanden i tyskbesatte lande. Juncker blev bedt om at skaffe en nedkastningsplads,​ hvor engelske [[flyvemaskine|fly]] kunne nedkaste agenter og materiel til Danmark. Dette skulle blive startskuddet til en omfattende organisation. Første modtagegruppe,​ der etablerede nedkastningsplads ''​[[Mustard Point]]''​ i Allestrupgård Plantage, fik Juncker sat i værk 11. marts [[1943]] ved kontakt med [[personer:​Marius Fiil]] fra [[historie:​Hvidsten Kro]]. Dette blev til den senere berømte [[historie:​Hvidstengruppen|Hvidstengruppe]].
 +
 +=== Jens Tolstrup ===
 +Senere knyttede Juncker først [[Christian Ulrik Hansen]] og siden [[Jens Toldstrup|Anton Jens Toldstrup]] som sin højre hånd i modstandskampen. I [[april]] [[1944]] måtte Juncker forlade landet. Han tog til [[England]] og arbejdede for SOE der. Ledelsen i Jylland blev overtaget af Toldstrup og ''​[[Den lille Generalstab]]''​s [[Vagn Bennike]].
 +
 +=== Ingeniør Duus Hansen ===
 +Juncker satte sin nære ven [[Svend Olufsen]] ind i problemet med de fra England medsendte [[radio]]apparater,​ som var store som små håndkufferter og vanskellige at føre rundt på diskret vis og som let gik tabt. [[Svend Olufsen]] forstod til fulde problemet og sagde at han havde den helt rigtige mand til opgaven, Ingeniør [[L.A. Duus Hansen|Duus Hansen]]. Duus Hansen byggede hurtigt nogle nye radiosæt som ikke fyldte mere end telefonbøger,​ og han organiserede radiotjenesten ved at finde gode operatør-emner og uddanne dem, så dem danske illegale radiotjeneste ved krigens slutning fremstod som [[Europa]]s bedste og Duus Hansens apparater blev kopierede i England, til nedkastning i andre besatte lande. Han indførte også automatisk transmission,​ så lange medddelser kunne afvikles på et brøkdel af et sekund, således at den tyske pejletjeneste næppe fik et ben til jorden, før sendelsen var færdig. I krigens sidste 3/4 år var den danske illegale [[telegraf]]forbindelse til England af et sådant omfang, at den mentes langt at overstige fredstidens legale trafik både før og efter.<​ref>''​Men morsomt har det været''​ - side 109 </​ref>​
 +
 +
 +== Junckers Savværk ==
 +Junckers Bøgebrædder blev en meget anvendt gulvbelægning,​ og Juncker fremhævede selv virksomhedens store betydning for bevarelsen af de danske bøgeskove; træ, som tidligere var brugt til brænde kunne nu afsættes til gavn for skov-ejernes økonomi, og for beskæftigelsen:​ Ved sin storhedstid i begyndelsen af [[1970]]'​erne var fabrikken i Køge oppe på at have 1.100 medarbejdere og producerede bl.a. egen gulvlak ("​Blitza"​) og lim baseret på produktet fra firmaets egen [[cellulose]]fabrik,​ som anvendte restproduktet fra opskæringen af bøgekævlerne til stave. Der var undertiden uenigheder i bestyrelsen,​ fordi skovejerne ville markedsføre gulvene som et luksusprodukt og tage mere for dem, medens Juncker altid stejlt fremhævede at udsalgsprisen skulle være lav, således at de kunne konkurrere med fyrretræsgulve,​ som var det formål, med hvilket Juncker i sin tid var gået ind i markedet. Juncker kunne med rette hævde, at hvis de havde sat prisen op i 30'​erne og altså prissat gulvene som et luksusprodukt,​ så var der kun blevet solgt meget lidt, med dertil hørende problemer for skovejerne. Efter at have tabt indlydelse i bestyrelsen fra 1938-60, fik han fra [[1960]] igen fuld kontrol, hvilket resulterede i en tilbagevenden til firmaets kerneprodukt,​ de stavlimede bøgebrædder,​ som i årene derefter forbedredes væsentligt gennem indførelsen af en pressetørringsteknik,​ som udover at gøre brædderne formstabile også resulterede i en smukkere glød, fordi sukkerstoffer indeholdt i træsafterne karamelliseredes ved opvarmningen til 160°C.
 +
 +== Samfundsdebatør ==
 +Han var [[Venstre]]-mand af den gamle skole, og hans tilgang til debatten var den individualistisk-liberalistiske. Udgangspunktet var modstandskampen,​ som udover dens militære sigte også rettede sig imod samarbejdspolitikken. Herfra går der en lige linje til så vigtige hændelser som tilslutningen til [[NATO]] i [[1949]] og til [[EF]] i [[1972]], idet Juncker dog ikke kunne acceptere EFs politiske forvandling til [[EU]]. ​
 +
 +Flemming Juncker var et helt usædvanligt menneske og har i tre krisesituationer for dansk erhvervs- og samfundsliv:​ krisen i trediverne, den [[Besættelsen|tyske besættelse 1940-45]] og landbrugets mekanisering efter [[1945]] kunnet anvise helt nye løsningsmodeller,​ ubundet som han var af traditionens ofte så lammende magt.<​ref>​[http://​www.historie-online.dk/​nyt/​bogfeature/​elefanten.htm BogFeature: ''​Elefanten - En biografi om Flemming Juncker''​] - ''​HistorieOnline.dk</​ref><​ref>​[http://​www.pdfnet.dk/​default2.asp?​show=1399&​foldud=1399&​tybe=4 Flemming Juncker Flemming Juncker] -  ''​[[PDFnet]]''</​ref>​
 +
 +== Bøger ==
 +  *''​Men morsomt har det været''​ - 1983  [[ISBN]] 87-00-54643-7
 +  *''​En gård skifter hænder
 +  *''​Humus''​
  
Print/export