Etatsråd er en dansk titel, som tidligere (indtil 1909) uddeltes af kongen og medførte plads i tredje rangklasse samt ret til at at indskrive sine døtre i Vemmetofte Kloster.

Selv om titlen sprogligt betyder statsråd, var den rent honorær, f.eks. var H.C. Andersen etatsråd.

Print/export