Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

personer:axel_friis-skotte [2011/03/30 09:39]
farallon oprettet
personer:axel_friis-skotte [2011/03/30 09:39] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +[[Johannes Friis-Skotte]],​ der gennem en årrække i 1930erne var trafikminister i Thorvald Staunings socialdemokratisk-radikale regering, stammede oprindelig fra en jernbaneslægt. Inden han blev aktiv i politik havde han også selv været ansat ved DSB. Den 14. maj 1940 kunne Berlingske Tidende imidlertid meddele, at trafikministerens bror var død:
 +
 +Trafikinspektør **Axel E. V. Friis-Skotte**,​ en yngre Broder til den tidligere Trafikminister,​ er i Gaar Aftes død. Han blev lidt over 63 Aar.
 +
 +De to Brødre, den tidligere Trafikminister og Trafikinspektøren,​ var udgaaet af en Jernbanefamilie. Deres Fader havde været Togfører ved [[jernbaner:​DSB|Statsbanerne]]. Han hed Petersen, men Børnene fik Bevilling til at antage Navnet Friis-Skotte. Siden 1893 havde den nu afdøde Trafikinspektør været i Statsbanernes Tjeneste. Han var rykket opefter. Trin for Trin, og nød i Almindelighed Anerkendelse som en af Etatens gode Folk, afholdt af alle, der havde lært ham at kende. Særlig ved Axel E. V. Friis-Skottes Navn være knyttet til det Arbejde, han har udført ved Jernbaneskolen til Uddannelse af vordende Jernbanefolk. Allerede i 1908 blev han ansat som Lærer ved Skolen og i 1932, da [[Rolf Harboe]] fratraadte som Skoleforstander,​ blev han hans Efterfølger,​ idet han forfremmedes til Trafikinspektør. Samtidig med at passe sin Gerning ved Skolen har Friis-Skotte fra 1932 været Leder af Statsbanernes Trafikagentur. I Statsbanernes Eksamenskommission fungerede han som Næstformand fra samme Aar.
 +
 +Axel E. V. Friis-Skotte havde i en Del Aar lidt af en kronisk Hjertelidelse. I en 14 Dages Tid havde han ligget Syg af Forkølelse,​ men følte sig nu saa rask, at han i Gaar Aftes sammen med sin Hustru kunne foretage en Spadseretur. Her indtraf Døden pludselig”.
  
Print/export