Undersøgelse af jernbaneulykker

Undersøgelser 2004 -

Fra 1. juli 2004 forestås undersøgelse af jernbaneulykker og -hændelser af Havarikommisisonen for Civil Luftfart og Jernbane

Undersøgelser 1996 - 2004

Fra 1. august 1996 til 30. juni 2004 blev undersøgelse af jernbaneulykker forestået af Jernbanetilsynet

Undersøgelser før 1996

Fra 1. november 1971 til 31. juli 1996 forestod DSB's havarigruppe undersøgelsen af alle alvorlige uheld og hændelser på DSB's område. Gruppen bestod af interne, uafhængige eksperter; to medlemmer fra hvert af områderne sporteknik, sikringsteknik, materielteknik og trafiksikkerhed. Gruppens opgave var at undersøge uheldene for DSB's generaldirektør og derfor rapporterede gruppen reelt alene til denne.

Havarigruppens undersøgelsesrapporter1) blev fremstillet i et meget lille oplag, alene til brug for DSBs generaldirektør, og rapporterne er for hovedpartens vedkommende aldrig blevet offentliggjort. I de sidste år af gruppens eksistens blev rapporterne udformet således, at de kunne offentliggøres (i hovedsagen ved at implicerede personer blev holdt anonyme).

DSBs havarigruppe, der blev etableret på baggrund af lyntogsulykken i 1967, undersøgte som det første uheld sammenstyrtningen af broen ved Kværkeby 22. december 1971 og sluttede efter over 70 undersøgelser med kollisionen på Grønnehave station 15. juli 1996 (der ligesom en enkelt anden undersøgelse - kollisionen 7. oktober 1994 på Ålsgårde station på HHGB - blev foretaget for Tilsynet med Privatbanerne).

Se også

1)
se også listen på jernbaneulykker for perioden 1971-1996
Print/export