DSB MX 1006 efter kollisionen (kilde:Jernbanen.dk) Særtog kolliderer med godsvogne i rangertræk i Roskilde.

Den 11. juni 1970 kl. ca 00:30 undlod lokomotivføreren på et gennemkørende særtog (fremført af MX 1006) at standse ved I-signalet i Roskilde og fortsatte ind på stationen i spor 4, hvor toget i østenden af banegården kolliderede med godsvogne i et rangertræk (godstog) der holdt fra spor 6 ud i spor 4.

Af de 82 passagerer blev de 45 bragt til Roskilde Sygehus. 8 passagerer samt lokomotivføreren på udflugtstoget blev indlagt.

Særtoget var for den amerikanske ambassade. Det blev fastslået at lokomotivføreren var beruset.

Print/export