Midtjyske Jernbaner A/S (MJba) og Midtjyske Jernbaner Drift A/S (MJbaD) er infrastrukturforvalter for Hads-Ning Herreders Jernbane (Odderbanen) og Vemb Lemvig Thyborøn Jernbane (Lemvigbanen) (HHJ og VLTJ), idet disse blev sammensluttet efter regionens beslutning med virkning pr. 1. januar 2008. På dette tidspunkt var sammenslutningen ikke formelt godkendt af de to baners generalforsamlinger.

Fra 9. december 2012 overgik driften af Odderbanen sammen med Grenåbanen til Aarhus Nærbane med DSB som operatør.

Odderbanens infrastruktur bliver pr. 1. september 2016 overdraget til Aarhus Letbane.

Direktører:

  • 2008-2009 Knud Vigsø - tidligere direktør for VLTJ
  • 1. april 2009 - Erik Hansen - MEV
  • ?-2013 Martha Vrist Kjælder (konst)
  • 1. juni 2013 - ? Martha Vrist Kjælder
Print/export