Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Næste revision
Forrige revision
historie:vandvaerk [2008/07/27 21:38]
farallon oprettet
historie:vandvaerk [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**Vandværk** er et anlæg til forsyning af et antal forbrugere med ferskvand.
  
 +De første vandinstallationer i danske byer blev etableret omkring 1580 på [[Frederik 2.]]s befaling i byerne [[København]],​ [[Odense]], [[Helsingør]] og [[Kolding]],​ der fik tilført vand til offentlige brønde (vandkunster) via træledninger fra nærliggende søer og vandløb. Vandforsyningen i byerne var ellers baseret på anvendelse af nærliggende vandløb, der ofte også førte spildevand fra byens rendestene bort, eller på private og offentlige brønde.
 +
 +De første moderne vandværker blev etableret i [[England]] omkring 1850, idet man gennem de nye støbejernsrør pumpede filtreret vand ud til forbrugerne ved pumper drevet af [[dampmaskine|dampmaskiner]]. Allerede i 1853 fik Odense et vandværk af sådant moderne vandværk og [[Ålborg]] fulgte efter i 1854 og København fik sit første vandværk i 1859.
 +
 +Vandet til vandværkerne kom via rørledninger fra brønde uden for byerne. I vandværket blev vandet iltet og filtreret og ofte - om dagen - ledt direkte videre til forbrugerne,​ idet man med damp- eller motordrevne pumper kunne opretholde det fornødne tryk til distributionen. Desuden pumpedes vand op i højtliggende vandbeholdere,​ ofte i specielt byggede vandtårne, hvorfra vandet på grund af højdeforskellen kunne fordeles uden yderligere pumpning.
 +
 +I dag hentes vandet ofte fra dybe boringer, eller der anvendes overfladevand og vandet hentes langt fra byerne. Københavns vandforsyning (Københavns Energi) henter bl.a. vand fra boringer ved [[Dyndet]] i nærheden af [[Borup]] og overfladevand fra [[Haraldsted Sø]]. ​
Print/export