Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:sune_ebbesen [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**Sune Ebbesen** var søn af [[historie:​Asser Rig]]s bror [[historie:​Ebbe Skjalmsen]] og tilhørte sammen med sine fætre [[historie:​Absalon]] og [[historie:​Esbern Snare]] kredsen om [[historie:​Valdemar 1. den Store|Valdemar den Store]]. Var som sine fætre ivrig deltager i [[Vender]]togene. Sammen med sin kone erstattede han faderens [[historie:​Kirke (bygning)|trækirke]] i [[historie:​Bjernede]] med en stenkirke, som er inspireret af Sct.Georgs kirke i Schlamersdorf,​ Wagrien.
 +
 +Sune var en af de største jordbesiddere i sin tid, idet han havde værdier svarende til 28.512 hektar (285,12 km2). Det har dog ikke været muligt præcist at fastslå, hvor meget af hans ejendom, der var i ædelmetal eller mønt, men at han helst ville eje jord, er der ingen tvivl om. 
 +
 +Han døde [[jernbaner:​1186]] i [[historie:​Sorø]].
 +
 +Han fik 7 sønner med Cecilie, de "​berømmelige Sunesønner",​ hvor af de fem blev biskopper:
 +
 +  -[[Andreas Sunesen]], [[ærkebiskop]] i [[Lund_(Sverige)|Lund]]
 +  -[[Peder Sunesen]], [[biskop]] i [[Roskilde]] [[historie:​Ebbe Sunesen]] – faldt i slaget ved Lena i 1208
 +  -[[Lars Sunesen]] – faldt i slaget ved Lena i 1208
 +  -[[Jakob Sunesen]]
 +  -[[Thorbern Sunesen]] – faldt i slaget ved Pommern i 1198 
 +  -[[Johannes Sunesen]]
 +
 +Sunes datter
 +  -[[Margrethe af Højelse]]
 +
 +Apropos slaget ved Lena: Sunesønnerne gik i krig med Sverige for at genindsætte Ebbes fordrevne svigerfar, Sverker, som svensk konge. I øvrigt var seks af Sunes sønner opført på den såkaldte broderliste i Kong Valdemars Jordebog. Ifølge samtidige kilder var flere af dem også aktive korsfarere.
 +
 +====== Kilder ======
 +Christiansen,​ Tage E.: Sune Ebbesens halve hovedlod, i Historisk Tidsskrift 1981, s.183-195.
 +
 +Christiansen,​ Tage E.: Isti Tres Fratres. Broderlisten i Kong Valdemars Jordebog, i Middelalderstudier,​ tilegnede Aksel E. Christensen 1966, s.77-112.
 +
 +Kurt Villads Jensen (red.): Broderliste,​ broderskab, korstog. Broderlisten. Bidrag til opklaringen af en gåde fra dansk højmiddelalder. Flere forfattere.
  
Print/export