Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:sprogo [2010/10/31 09:11]
farallon oprettet
historie:sprogo [2010/10/31 09:18] (nuværende)
farallon
Linje 1: Linje 1:
 +**Sprogø** er en  lille [[ø]] med [[areal]] på 164 [[hektar|ha]] midt i [[Storebælt]]. Øen bruges som forbindelsespunkt til [[Storebæltsbroen]],​ der forbinder [[Fyn]] og [[Sjælland]]. Oprindeligt hed øen Sproøe, af det gamle verb ''​spro'' ​ (= at spejde). Da øen beherskede overfarten mellem [[Korsør]] og [[Nyborg]], var der nok at spejde efter - [[pirat]]er ikke mindst. <​ref>​http://​fynhistorie.dk/​node/​12276</​ref>​
 +
 +===== Forhistorie =====
 +Øen er gennem 15.000 år formet af [[is (vand)|isen]],​ [[hav]]et og [[mennesket|menneske]]. Således er bakkerne, de såkaldte hatformede bakker på øen, f.eks. Fyrtårnsbakken,​ formet langs en isrand, der for 15-13.000 år siden strakte sig fra [[Langeland]] til [[Halsskov]]. I årtusinderne derefter udgjorde Sprogø blot et højdedrag inde i et udstrakt fastland, der frem mod 6500 f.Kr. langsomt blev opslugt af en stor havstigning,​ hvorved Storebælt dannedes. Sprogø kom derved til at ligge centralt placeret midt i [[Storebælt|bæltet]] og har i årtusinder været base for beboelse og en bekvem mellemstation for sejlads mellem landsdelene. De tidligste bønder bosatte sig herude ca. 4000 f.Kr. for at drive [[landbrug]],​ [[jagt|jage]] og [[fiskeri|fiske]],​ og øen var derefter beboet i mange af [[Danmarks forhistorie|Danmarks forhistoriske]] perioder.
 +
 +===== Valdemar den Store =====
 +[[Fil:​Sprogø Fyr.jpg|thumb|200px|Sprogø Fyr i slutningen af 1800-tallet]]
 +Omkring [[jernbaner:​1170]] byggede kong [[Valdemar den Store]] et vagttårn på Fyrtårnsbakken. Den var et led i et system af rigs[[borg]]e,​ der bl.a. i Storebælt skulle sikre overfarterne og værne mod [[vender|vendiske]] [[sørøver]]e. Borgen, der var af den såkaldte kastelstype,​ havde en firkantet ydermur, der afskærmede en borgplads på ca. 26 x 32 m, samt et firkantet [[tårn]]. Fundamenterne blev bygget af kampesten lagt i [[kalk]]mørtel. Derudover har der været anvendt [[munkesten]],​ som dengang var et helt nyt byggemateriale.
 +
 +Resterne af den nordlige del af muren omkring Valdemars tårn fremstår i dag som fredet fortidsminde lige nedenfor [[fyrtårn]]et på nordsiden af Fyrtårnsbakken,​ og kan ses fra tog og bil. 
 +
 +Øen nævnes som et af kongens mange jagtområder i kong Valdemars [[jordebog]] fra ca. [[jernbaner:​1230]].
 +
 +Sagnet fortæller, at den fredløse [[Marsk Stig]] benyttede øen som base for sørøveri efter kongemordet i [[jernbaner:​1286]]. Omkring [[jernbaner:​1520]] bosatte [[Christian 2.]] [[Holland|hollandske]] bønder på Sprogø, hvis efterkommere drev landbrug der i hen ved 120 år.
 +
 +===== "Gid du sad på Sprogø!"​ =====
 +Kong [[Frederik 2.]] befalede i [[jernbaner:​1572]],​ at der skulle bygges et hus for nødstedte rejsende på Sprogø, så de var sikret mad og overnatning. Han havde selv under en rejse fra [[Kolding]] til [[København]] i [[jernbaner:​1569]] oplevet at sidde landfast på øen uden at få hverken vådt eller tørt. Hans søn [[Christian 4.]] overnattede i logiet under en rejse i [[jernbaner:​1620]]. I [[jernbaner:​1810]] nedbrændte englænderne alle øens bygninger, og under sin hjemrejse fra forhandlinger om [[Kielerfreden]],​ tilbragte [[Frederik 6.]] i februar [[jernbaner:​1814]] fem døgn på Sprogø under kummerlige forhold. I maj samme år fik Generalpostdirektionen ordre om at købe øen af [[stamhus]]et [[Juelsberg]],​ og hente fem [[bindingsværk]]sbygninger fra Korsør til logi for rejsende. I [[jernbaner:​1822]] fik postvæsenet opført en bygning kaldet "​Hotellet"​ med ti værelser for pænere rejsende, og tyve loftsrum til de øvrige. I [[jernbaner:​1853]] var prisen for en overnatning på Sprogø i egen seng 64 skilling, men delte man seng med en anden, var prisen kun 48 skilling på hver. Plads i hængekøje eller på madras kostede 32 skilling. ​
 +
 +[[Ludvig Holberg]] måtte under en overfart i [[jernbaner:​1709]] selv overnatte på Sprogø. Han var ikke særlig tilfreds med forholdene, og [[citat]]et i overskriften er hans! Den eneste seng, man havde at tilbyde rejsende, kostede hele to [[rigsdaler]]. <​ref>​http://​www.teponia.dk/​museumsposten/​index.php?​artikelid=495</​ref>​
 +
 +===== Det 20. århundrede =====
 +I starten af 1900-tallet var øen ejet af [[jernbaner:​DSB|De Danske Statsbaner]] og tjente som telegrafstation og mellemstation for isbådene, når Storebælt i isvintre frøs til. I [[jernbaner:​1922]] blev øen forpagtet og dannede rammen om et hjem, som De Kellerske Anstalter drev for kvinder, som var kendt umyndige på grund af evnesvaghed,​ men som i virkelighed ofte bare - ifølge datidens moral - blev anset for seksuelt løsagtige af myndighederne. Kvinderne var på Sprogø isoleret fra det øvrige [[samfund]],​ og de drev øen som landbrugsejendom. Den dækkede ca. 70 [[tønder]] land, indtil den faste forbindelse med Ny-Sprogø mere end fordoblede øens areal. ​
 +
 +== Storebæltsbroprojektet ==
 +Før Sprogø blev landfast i [[jernbaner:​1997]] var det en 0,38 km² stor ø. Efter etableringen af broanlæggene er arealet ca. firdoblet til 1,52 km². Sprogø fyr blev fredet i [[jernbaner:​1987]],​ et år før vedtagelsen af [[Storebæltsbroen]] i [[Folketinget]]. Broprojektet har derfor måttet tage hensyn til det gamle fyrtårn, omend det ikke er muligt for bilister at gøre holdt og bese fyret og om end der findes en [[jernbaner:​Sprogø station|station]] med mulighed for overgang mellem de to spor, kan heller ikke jernbanepassagerer stige af og besigitge fyr mv.. 
 +
 +Den sydlige del af øen er fredet og lukket for offentligheden af hensyn til en bestand af [[klokkefrø]]er og den særlige [[Flora (botanik)|flora]],​ som er betinget af det særlige Storebælts[[klima]] med ringe [[nedbør]] og mange solskinstimer.
 +
 +== Eksterne links og henvisninger ==
 +
 +  * http://​www.kalmus.dk/​Historien/​sprogoe.htm
 +  * http://​www.fyrtaarne.dk/​sprogoe.html
 +  * http://​www.sundogbaelt.dk/​Corporate/​Presse/​Billeder/​Storebaelt/​Fotos.htm - billedeserie af Storebæltsbroen og Sprogø.
 +  * http://​www.moenantikvariat.dk/​KORT/​jernbanekort/​jernbanekort.htm - også en billedeserie med bl.a. bygningen af tunnelarbejdet til jernbanerne på Sprogø.
 +  * http://​www.sitecenter.dk/​erik-vpedersen/​sprog/​ - udførlig og rigt illustreret side om Sprogø.
 +
  
Print/export