Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

historie:soren_norby [2010/01/12 22:33] (nuværende)
Linje 1: Linje 1:
 +**Søren Norby** dansk søkriger,  [[1530]].
  
 +Deltog sandsynligvis i krigene mod [[Lübeck]] og [[Sverige]] i [[1530]]. Chef for en [[eskadre]] under angreb på [[Ålandsøerne]] og straffetogter mod venden i [[1509]] og [[1511]] samt deltager i slag mellem danske og lybsk flåde ved [[Bornholm]] [[1511]] - slaget endte uafgjort.
 +
 +Søren Norby forlenedes som belønning med [[Børringe kloster]] i fri forlening samt [[Haraldsborg Len]] som [[pantelen]]. I [[1514]] blev han lensmand på [[Island]].
 +
 +[[Christian 2.]] gjorde ham i [[1517]] til flådens øverstbefalende og samtidig lensmand på [[Visborg]] og [[Gotland]] under krigen mod Sverige.
 +
 +Han indtog [[Øland]] (og [[Borgholm]]) i [[1519]] og i [[1520]] spærrede han [[Stockholm]] fra søsiden. Senere samme år blev han lensmand på [[Kalmar slot]].
 +
 +Han søgte at bekæmpe Gustav Vasas oprør i [[Dalarne]] og drev svenskerne ud af [[Finland]] og væk fra [[Ålandsøerne]]. Christian 2. gav ham derefter i [[1522]] Finland og [[Norbotten]] i forlening, men i [[1523]] mistede han herredømmet over Borgholm på Øland og [[Kalmar slot]]. Med base på Gotland - som han ville bevare for Danmark - opbragte han mange skibe tilhørende Lübeck og anerkendte derfor efter svenske angreb [[Frederik 1.]] som sin lensherre.
 +
 +Da betingelserne i [[Malmørecessen 1524|Malmørecessen]] af [[1. september]] [[1524]] overlod Gotland til den svenske konge, nægtede Søren Norby at forlade [[Visborg]].
 +
 +På initiativ af danskerne blev han afskåret fra forsyninger fra Sverige og [[Hanseforbundet|hansestæderne]], og han gav sig derfor til atter at opbringe handelsskibe, inden han gjorde landgang i [[Blekinge]] og rykkede ind i [[Skåne]] hvor bønderne i stort tal sluttede sig til ham. På vegne af Christian 2. lod han sig derefter hylde på Lunds landsting.
 +
 +Da han  belejrede [[Helsingborg]] blev han slået af Frederik 1.'s feltherre [[Johan Rantzau]] i [[Slag ved Lund|slaget ved Lund]] og [[Slaget ved Bunketofte|slaget ved Bunketofte]].
 +
 +Søren Norby indgik [28. juni]] [[1525]] forlig med danskerne og fik Lyckå og Sølvesborg i forlening mod at afgive Gotland. Herfra fortsatte han sine tvister med [[Gustav Vasa]] og Lübeck, men led det endelige nederlag i et søslag mod danske, svenske og lybske flåder ved Blekinge den [[24. august]] [[1526]].
 +
 +Efter at være undsluppet til Livland sluttede han sig til Christian 2. i Nederlandene i [[1528]]. Han gik i kejserlig tjeneste og deltog i belejringen af [[Firenze]] fra [[1529]]. Han faldt ved Firenze i [[1530]].
Print/export